Stambyte

Frågorna kring stambyten är många, hur går ett stambyte till, hur lång tid tar det och vad är det egentligen för något som byts ut? Detta är saker som många undrar över. 

Vi delar med oss av mer än 15 års erfarenhet av stambyten och beskriver mer detaljerat för att ge er en bild av vad ni kan förvänta er vid ett stambyte.

Innehåll

Stambyten - vad är det?

Vid stambyten så byts rör och ledningar ut. Det rör sig oftast om kall- och varmvattenledningar, men det kan även röra spillvatten, allvatten samt elektricitet och värme.

Det främsta skälet är att undvika vattenskador så mycket som möjligt. Eftersom stammarna bara håller en viss tid måste de bytas vid rätt tidpunkt. Om inte dessa byts så kan vattenskador uppstå, vilket kan bli dyrt.

Stambyten görs också för att förbättra sättet som vatten flödar till och från bostaden, detta då vatten flödar bättre i nya rör.

I en fastighet med mer än en familj görs stambytet i en eller flera trappuppgångar eller våningar åt gången. Det är ett stort jobb som ibland kräver att man river ut badrummet helt och börjar om. Många använder också denna tid för att samtidigt uppdatera sina badrum helt och hållet för en helrenovering.

Varför gör man stambyte?

Ett komplett stambyte är ett stort projekt att ta sig an. Det är en betydande investering i både tid och pengar. Men i många fall rekommenderas det eller är till och med oundvikligt att byta ut dina gamla rör.

Här är några anledningar till att ni kan behöva ett stambyte:

 • Ni betalar hela tiden för VVS-arbeten och reparationer. Helt nya rör kan bli av med kvardröjande VVS-problem. Att ha ett helt nytt system på plats hjälper dig att undvika att behöva göra ytterligare reparationer under många år framöver.
 • Fastigheten har blyrör. Blyrör är bara ett problem i mycket gamla hem (tänk 1920-talet eller tidigare). Men tro det eller ej, det finns fortfarande några fastigheter där ute med blyrör. Bly utgör några allvarliga potentiella hälsorisker.
 • Fastigheten har galvaniserade stålrör. Galvaniserat stål var ett vanligt material i rörledningar innan 1950-talet. Problemet med galvaniserade rör är att de efter ett visst antal år kan bli korroderade. När korrosion börjar byggas upp i dessa rör, begränsas vattenflödet och sediment kan hamna i ditt dricksvatten som orsakar missfärgning eller dålig smak.
 • Upprustning av badrum. Om ni funderar på att installera nya badrum eller andra VVS-armaturer, kan man spara tid och pengar genom att byta ut dem och göra stambyte på samma gång.
tidplan för stambyte

Hur ofta bör man göra ett stambyte?

Man brukar säga att det är dags för ett stambyte efter ungefär 30 till 40 år. Ibland så behövs det tidigare, och ibland senare.

Innan man utför ett stambyte så utför man besiktning på rören för att se hur skicket är på rören samt hur vattnet flödar igenom.

Hus som är äldre, och som därför är byggda med äldre typer av material behöver ofta stambyte snabbare än moderna hus som byggs med moderna material som ofta håller längre.

Det är heller inte alltid som ett stambyte behövs, ibland räcker det att utföra en så kallad relining. Detta ger dock kortare livslängd för rören och agerar mer som ett plåster på såret istället för att åtgärda själva rotorsaken.

Intresserad av vad ett stambyte skulle kosta? Klicka nedan för att få en offert.

Badrumsmetoder vid stambyte

När det gäller metoder vid stambyte så erbjuder två olika. Den första är ventilerat badrum och innebär att man snabbt och effektivt bygger ett nytt badrum inuti det gamla badrummet. Mellan dessa två så bildas utrymme för ventilation som hjälper till att minska fukt. Vid denna metod så kan den som bor i lägenheten bo kvar samtidigt som renoveringen äger rum. 

Den andra metoden är traditionellt badrum och innebär att man helt river ut det gamla badrummet. Denna metod innebär vanligtvis att den boende behöver flytta ut under renoveringsperioden eller att andra alternativ för WC och dusch finns. Detta då badrummet är helt obrukbart under renoveringen.

Traditionellt eller ventilerat badrum

Vilken metod ska man då välja? Frågan är inte helt lätt att svara på och beror mycket upp till dig som fastighetsägare. Vid val av traditionella badrum har man möjlighet att välja mer exklusiva material men med nackdelen att det tar längre tid.

Ventilerade badrum utförs snabbare, är mer kostnadseffektivt samt bekvämt för de boende.

Kontakta oss så hjälper vi gärna till med vad som passar bäst för just er.

badrumsmetoder

Så går ett stambyte till - steg för steg

Ett stambyte är ett stort jobb. När allt kommer omkring, pratar vi om att byta ut kall- och varmvattenledningar samt avloppsledningar. För många fastighetsägare kan ett stambyte vara en av de största renoveringarna de någonsin gör.

Vi har över 15 års erfarenhet av stambyten som nischat badrum- och stambytesföretag. Med vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp en mycket effektiv struktur hur vi genomför våra projekt.

Här är en sammanfattning av vad ni kan förvänta er när vi genomför ett projekt:

Innan arbetet påbörjas

 • Vi börjar med ett platsbesök för att göra en första koll. Efter detta går igenom byggritningar för att hitta det bästa möjliga upplägget av arbetet.
 • När detta har gåtts igenom noggrant bestämmer vi i samråd vilka tillval som önskas och passar bäst.
 • Därefter säkerställer vi att alla tillstånd som behövs är möjliga att få.
 • Offert skickas till er utifrån underlag och vid godkännande går vi vidare.

När arbetet startar

 • Vi börjar med att informera alla hyregäster på ett startmöte om vad som ska göras och hur arbetet kommer att fortlöpa
 • Presentation av tidsplanen så att alla hyresgäster vet när de kan förvänta sig att bli påverkade av arbetet
 • Vi dubbelkollar alla tillval och materialval så att allt är korrekt inför starten

Under arbetet

 • Vi täcker upp och skyddar så att inga egendomar blir skadade innan arbetet startar med att riva
 • Provisoriska dusch- och badrum ordnas efter behov
 • Vi jobbar snabbt och effektivt för att vara så lite i vägen som möjligt för hyresgästerna

Slutförande

 • Vi städar, gör rent och snyggt och återställer boendemiljön
 • Stambytet och våtrummen besiktas av en oboerende besiktningsman
 • Eventuella anmärkningar åtgärdas snabbt av oss

Vanliga frågor

Det är svårt att säga vad ett stambyte kostar då det beror på ett antal olika faktorer som storlek, material och arbetstimmar som krävs för att utföra arbetet. Om du är nyfiken på vad ett stambyte skulle kosta så kan du alltid kontakta oss för en offert. 

Det är många som väljer att renovera badrummen i samband med stambytet. Men det är absolut inget krav, de allra flesta brukar dock passa på när arbete ändå ska utföras i badrummet för att spara tid och pengar på längre sikt.

Man måste inte renovera badrummen i samband med stambyte men många väljer att göra det för att spara både tid och pengar. 

Ett stambyte kan ta allt från 10 dagar upp till flera veckor beroende på vilken metod som används, samt storleken på badrummen och antal badrum i fastigheten. 

Det beror på vilken metod som används. Använder man sig av ventilerade badrum vid stambytet kan oftast hyresgästerna bo kvar.

Det är även fullt möjligt för hyresgästerna att bo kvar under stambyte med traditionellt badrum om alternativa metoder för dusch och toalett finns tillgängligt.

Om inte detta är möjligt så rekommenderas det att hyresgästerna bor någon annanstans under tiden som projektet utförs. 

Få offert på stambyte!

Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.