Skip to main content

Vår expertis vägleder er genom hela stambytet

Frågorna kring stambyten är många, hur går ett stambyte till, hur lång tid tar det, kan hyresgästerna bo kvar och vad är det som ingår? Med över femton års erfarenhet inom stambyten guidar vi er rätt.

Steg för steg till ett stambyte

Ett stambyte är ett stort jobb. När allt kommer omkring, pratar vi om att byta ut kall- och varmvattenledningar samt avloppsledningar. För många fastighetsägare kan ett stambyte vara en av de största renoveringarna de någonsin gör.

Vi har över 15 års erfarenhet av stambyten som nischat badrum- och stambytesföretag. Med vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp en effektiv struktur hur vi genomför våra projekt.

Här är en sammanfattning av vad ni kan förvänta er när vi genomför ett projekt.

1. Innan arbetet påbörjas
 • Vi börjar med att göra ett platsbesök för att få en överblick. Därefter går vi igenom byggritningar och tar fram en arbetsplan med bästa möjliga upplägg.
 • Efter en grundlig genomgång bestämmer vi i samråd vilka tillval som önskas och passar bäst.
 • I nästa steg säkerställer vi att alla tillstånd som behövs är möjliga att få.
 • En offert skickas till er baserat på det insamlade underlaget, vid godkännande går vi vidare med genomförandet.
  2. När arbetet startar
  • Vi inleder genom att hålla ett informativt startmöte för alla hyresgäster om vad som ska göras och hur arbetet kommer att fortlöpa
  • Presentation av tidsplanen så alla hyresgäster vet när de kan förvänta sig att bli påverkade av arbetet.
  • Vi dubbelkollar alla tillval och materialval så att allt är korrekt inför starten.
  3. Under arbetet
  • Vi säkerställer att alla egendomar täcks och skyddas noggrant för att undvika skador innan rivningsarbetet påbörjas.
  • Provisoriska dusch- och badrum ordnas efter behov
  • Vi jobbar snabbt och effektivt för att vara så lite i vägen som möjligt för hyresgästerna.
  4. Slutförande
  • Vi städar, gör rent och snyggt och återställer boendemiljön.
  • Stambytet och våtrummen besiktas av en oboerende besiktningsman.
  • Eventuella anmärkningar åtgärdas snabbt av oss.

  Intresserad av ett möte?

  Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er med ett stambyte.