Skip to main content

Stambyte – vad är det?

Vid stambyten byts rör och ledningar ut för att undvika vattenskador och förbättra vattenflödet i bostaden. Det inkluderar kall- och varmvattenledningar, samt möjligtvis spillvatten, allvatten, elektricitet och värme.

Stambyte är nödvändigt då stammarna har en begränsad livstid och kan orsaka dyra skador om de inte byts i tid. I fastigheter med flera familjer görs stambytet i en eller flera trappuppgångar eller våningar åt gången. Det är ett omfattande jobb som ibland kräver fullständig renovering av badrummet.

Ett komplett stambyte är en betydande investering i tid och pengar, men det kan vara nödvändigt av flera skäl: Helt nya rör kan eliminera löpande VVS-problem och undvika ytterligare reparationer under lång tid. Fastigheter med blyrör, vanligtvis i mycket gamla hem, kan innebära allvarliga hälsorisker och kräva utbyte.

Galvaniserade stålrör, vanliga före 1950-talet, kan korrodera med tiden, påverka vattenflödet och orsaka föroreningar i dricksvattnet. Vid planerad uppgradering av badrum eller VVS-armaturer kan stambyte samtidigt spara tid och pengar.

Ett stambyte är vanligtvis rekommenderat efter cirka 30-40 år, men kan behövas tidigare eller senare. Innan stambytet genomförs utförs en besiktning av rören för att bedöma deras skick och vattenflöde.

Äldre hus, konstruerade med äldre material, kräver ofta snabbare stambyte jämfört med moderna hus med hållbarare material. Ibland är ett stambyte inte nödvändigt, en alternativ lösning kan vara att utföra en så kallad relining. Detta ger dock kortare livslängd för rören och agerar mer som ett plåster på såret istället för att åtgärda själva rotorsaken.

Osäker på vilken metod som passar er?